Podsumowanie konkursu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”

W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - ponad 100 tys. uczniów z przeszło tysiąca szkół województwa śląskiego wzięło udział w projekcie edukacyjnym „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”.

Akcja Śląskiego Kuratorium Oświaty miała na celu promowanie wśród młodzieży wiedzy o tragicznych wydarzeniach stanu wojennego. Efekty projektu podsumowano 11 marca 2022 r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach.

Głównym celem projektu było przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Jadwiga Wiśniewskiej, Poseł do Parlamentu Europejskiego i Jakub Chełstowski Marszałek Województwa Śląskiego.

Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele 47 szkół, których uczniowie zostali nagrodzeni bądź wyróżnieni w konkursach organizowanych w ramach projektu oraz bohaterowie stanu wojennego. Wręczone zostały podziękowania dla honorowych patronów i partnerów projektu oraz certyfikaty zaproszonym szkołom. Laureaci konkursów otrzymali upominki od Pani Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej.

Zarząd Stowarzyszenia „Porozumienie Katowickie – 1980 przekazał dyrekcjom nagrodzonych i wyróżnionych szkół pamiątkowe wydawnictwa stowarzyszenia pt.:

  • Stanisław Łaski niepokorny rysownik "Solidarności"
  • Porozumienie Katowickie i działalność MKZ Katowice” oraz
  • „Solidarni z Solidarnością"

Na zakończenie, uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Katowicach przedstawili montaż słowno-muzyczny dotyczący tragedii zamordowanych górników w Kopalni Wujek.