Biura i inne ciała

  1. BIURO PREZYDIALNE - Kierownik Stanisław Kryszyński
  2. BIURO INFORMACJI - I Kierownik Ryszard Świtoń, następnie Andrzej Czechak + 3-4 pracowników
  3. REGIONALNA CZYTELNIA ZWIĄZKOWA - Kierownik Małgorzata Cieszkowska + 1 pracownik
  4. OŚRODEK PRAC SPOŁECZNO-ZAWODOWYCH - Kierownik Jadwiga Chmielowska + wielu współpracowników. Pracę Ośrodka nadzorowała RADA ORGANIZACYJNA i RADA PROGRAMOWA, które utworzyły szereg PRACOWNI: socjologiczną, historii, prawną, ekonomiczną, d/s żywienia, struktury i funkcjonowania związku i warunków życia, a w organizacji były jeszcze: ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i inspekcji pracy. OPSZ wydawał KRONIKĘ oraz przygotowywał wydawanie ZESZYTÓW OŚRODKA. Również inicjował SZKOLENIA ZWIĄZKOWE.
  5. REGIONALNY KOMITET OBRONY WIĘZIONYCH ZA PRZEKONANIA - utworzył go Przewodniczący MKZ Andrzej Rozpłochowski, a następnie Komitet miał własnych kolejnych liderów, wydawał też swoje pismo "Wolność".
  6. KLUB EKOLOGICZNY - Kierownik Irena Kempa