Pracownicy

Kazimierz Doliński - prac. Zarządu MKZ, pierwszy szef Działu Interwencji

Stanisław Kruszyński - prac. Zarządu MKZ, szef Biura Prezydialnego i rzecznik prasowy MKZ

Mieczysław Melski - pracownik Zarządu, kierowca mikrobusu, delegowany z Huty "Katowice"

 

 1. Irena Kempa - oddelegowana z Huty "Baildon",
 2. Piotr Papierski - prac. Działu Informacyjnego
 3. Anna Hebrowska -
 4. Tadeusz Żuczkiewicz - prac. Działu Informacyjnego
 5. Andrzej Czechak -
 6. Janina Kawalec - prac. Regionalnej Biblioteki Wydawnictw Niezależnych, nauczycielka
 7. Małgorzata Kawalec - prac. Regionalnej Biblioteki Wydawnictw Niezależnych, absolwentka Liceum
 8. Lech Bieniek - delegowany z Huty "Katowice"
 9. Grażyna Rojowska - prac. kancelarii, delegowana z Huty "Katowice".
 10. Bogdan Paluch - prac. Kiosku z pamiątkami "Solidarności"
 11. Ryszard Nikodem - prac. Działu Interwencji