Działy

  1. DZIAŁ INTERWENCJI - I Szef Kazimierz Doliński, następnie Jan Cegielski + 3-6 pracowników
  2. DZIAŁ EWIDENCJI - kierownik Adam Czerwiński
  3. DZIAŁ SEKCJI BRANŻOWYCH I ZAWODOWYCH - I Szef Joachim Bartosz, następnie Marek Gabryś + 1 pracowik
  4. DZIAŁ KULTURY - nadzór Jacek Jagiełka
  5. DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY - Kierownik Ryszard Wojtusik + 4 pracowników
  6. DZIAŁ SPRAW OSOBOWYCH - Kierownik Ryszard Wojtusik + 2 pracowników
  7. DZIAŁ KONTAKTÓW ZAGRANICZNYCH - Kierownik Anna Hebrowska
  8. DZIAŁ ROLNY I OBSŁUGI ROLNICTWA - Kierownik Irena Kempa + 2 pracowników
  9. DZIAŁ FINANSOWY - Główny księgowy Franciszek Werner
  10. DZIAŁ WYDAWNICZY I POLIGRAFIA - I kierownik Kazimierz Świtoń, następnie Eugeniusz Karasiński + kilku pracowników