Odsłonięcie tablicy poświęconej Biskupiemu Komitetowi Pomocy represjonowanym działaczom podziemia komunistycznego w Zagłębiu i ich rodzinom w latach 1983-89

W sobotę 2 września 2023 r. w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu, przy ul. Skautów 1. odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej Biskupiemu Komitetowi Pomocy przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu, działającemu w parafii w latach 1983-89.

Uroczystość zapoczątkowała msza św., którą odprawił bp Grzegorz Kaszak. Podczas kazania biskup nawiązał do powstających po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. ośrodkach duszpasterstwa świata pracy oraz komitetach pomocy najbardziej poszkodowanym. Taki komitet powstał m.in. z inspiracji bp. Stefana Bareły i jego biskupa pomocniczego Franciszka Musiela w Sosnowcu na Nowym Sielcu. Stronę świecką w ówczesnym punkcie pomocy reprezentowała Halina Koniarska.Głównym celem komitetu była pomoc i koordynowanie działalności charytatywnej na rzecz uwięzionych i internowanych oraz ich rodzin. Prowadzący Punkt Pomocy prowadzili szczegółową ewidencję osób represjonowanych (internowanych, skazanych, zwolnionych z pracy, wyrzuconych ze szkoły itp.).

Po mszy św. nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy przez prezesa Stowarzyszenia „Porozumienie Katowickie – 1980” Jana Cegielskiego w towarzystwie współorganizatora uroczystości - prezydenta Sosnowca – Arkadiusza Chęcińskiego. Tablica powstała dzięki staraniom Stowarzyszenie „Porozumienia Katowickie – 1980” przy wsparciu miasta Sosnowiec. W kolejnym punkcie ks. bp. Grzegorz Kaszak dokonał uroczystego aktu poświęcenia tablicy na froncie kościoła.

Udział w uroczystości wzięli dawni działacze podziemia antykomunistycznego z Zagłębia korzystający z pomocy Komitetu w latach 1983-1989, hierarchowie kościoła diecezji częstochowskiej i sosnowieckiej, szef Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach – Andrzej Sznajder, prezes Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach Robert Cupa, delegacje Zakładowych Komisji Solidarności, Poczty Sztandarowe, przedstawiciele środowisk kombatanckich, służb mundurowych, przedstawicielka Urzędu Kombatantów i Osób Represjonowanych, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 im Białego Orła w Sosnowcu, oraz zaproszeni goście. Uroczystości towarzyszyła orkiestra z Centrum Kultury w Sosnowcu, która wykonała hymn państwowy i hymn Solidarności pt.”Solidarni, Nasz jest ten dzień”.

Przedstawiciele firm i instytucji, którzy wsparli inicjatywę upamiętnienia d. Komitetu Pomocy – otrzymali pamiątkowe dyplomy i podziękowania.

Wydarzeniem towarzyszącym uroczystości była prezentacja wystawy pt. „Solidarni z »Solidarnością«”.