Zaproszenie na uroczystość złożenia kwiatów

Zapraszamy w dniu 13 grudnia o godz. 10:45 na uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą siedzibę Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność (MKZ Katowice). Płaskorzeźba znajduje się na ścianie budynku przy ul. Stalmacha 17 w Katowicach.

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” Katowice powstał we wrześniu 1980 roku z przekształcenia Międzyzakładowego Komitetu Robotniczego z tymczasową siedzibą w Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej – struktury, która pod przewodnictwem Andrzeja Rozpłochowskiego, po zakończeniu strajku w kombinacie podpisała 11 września 1980 roku tzw. porozumienie katowickie. Od 3 listopada 1980 r. w budynku mieścił się Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność przeniesiony z Huty Katowice, a od sierpnia 1981 r. do 13 grudnia 1981 r. jedna z dwóch siedzib Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność.

Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r., Milicja Obywatelska weszła siłą do budynku. Związkowców zaatakowano gazami łzawiącymi i pałkami. Zatrzymano około 30 osób, które przewieziono do Komendy Wojewódzkiej MO w Katowicach.

W uroczystości wezmą udział m.in. przedstawiciele: Stowarzyszenia „Porozumienie Katowickie – 1980”, Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko – Dąbrowskiego, Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach, Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność oraz Związku Górnośląskiego.

Inicjatorem upamiętnienia tablicą było stowarzyszenie „Porozumienie Katowickie 1980". Płaskorzeźba została sfinansowana przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach. a jej autorem jest Tomasz Wenklar.

Serdecznie zapraszamy.