Podziękowania dla KSSE

W dniu 17 listopada br. podczas spotkania w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - prezes stowarzyszenia “Porozumienie Katowickie – 1980” Jan Cegielski wręczył prezesowi KSSE dr Januszowi Michałkowi podziękowanie.

Wyróżnienie dotyczyło zaangażowania tej instytucji w uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej Międzyzakładowemu Komitetowi Założycielskiemu (MKZ Katowice), które miało miejsce 16 września br. w siedzibie d. MKZ Katowice przy ul. Stalmacha 17 w Katowicach.