Uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej działalności MKZ Katowice w latach 1980-1981

W sobotę, 16 września 2023 r., w Katowicach przy ul. Stalmacha 17 odsłonięto tablicę upamiętniająca działalność Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność Katowice w latach 1980-1981.
Autorem płaskorzeźby jest Tomasz Wenklar.

Inicjatorem upamiętnienia było stowarzyszenie „Porozumienie Katowickie 1980". Tablica została sfinansowana przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach.

Uroczystość o godzinie 10.00 zapoczątkowała msza święta pod przewodnictwem bp. pomocniczego Marka Szkudło odprawiona w kościele p.w. świętych Piotra i Pawła przy ul. Mikołowskiej 32 w Katowicach.

Po nabożeństwie z udziałem m.in. orkiestry górniczej Polskiej Grupy Górniczej – kopalni Wujek i pocztów sztandarowych, uczestnicy uroczystości przeszli pod budynek przy ul. Stalmacha, gdzie odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy. Aktu odsłonięcia dokonali Jan Cegielski – przewodniczący stowarzyszenia „Porozumienie Katowickie 1980 r.”, dr Andrzej Sznajder – dyrektor Oddziału IPN w Katowicach, dr Krystian Węgrzynek - wiceprezes Związku Górnośląskiego oraz Robert Ciupa - dyrektora Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, a poświęcił ją bp Marek Szkudło.

Dr Jarosław Neja z katowickiego Oddziału IPN przybliżył historię Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Katowice: - Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” Katowice powstał we wrześniu 1980 r. z przekształcenia Międzyzakładowego Komitetu Robotniczego z tymczasową siedzibą w Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej – struktury, która pod przewodnictwem Andrzeja Rozpłochowskiego, po zakończeniu strajku w kombinacie podpisała 11 września 1980 r. tzw. porozumienie katowickie. Stały wzrost zasięgu i znaczenia MKZ Katowice, jednej z pięciu regionalnych central „Solidarności” w województwie, spowodował przeniesienie siedziby struktury z Huty Katowice do stolicy województwa. W październiku Zjednoczenie Hutnictwa Żelaza i Stali przekazało do jej dyspozycji willę w centrum Katowic przy ulicy Stalmacha 17. Na początku 1981 r. MKZ Katowice była już największą ponadzakładową organizacją „Solidarności” w województwie katowickim. Po zakończeniu jej działalności w wyniku powołania do życia na I Walnym Zebraniu Delegatów NSZZ „Solidarność” województwa katowickiego zjednoczonego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, budynek przy Stalmacha 17 pozostawał w dyspozycji jego zarządu. Mieściła się tam m.in. związkowa drukarnia. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. siedziba ta została zajęta przy użyciu siły przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej w ramach operacji wprowadzania stanu wojennego. Zatrzymano wówczas około 30 osób.

Następnie odczytano list Dominika Kolorza, przewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność.

Odsłonięciu pamiątkowej płaskorzeźby, towarzyszyła prezentacja wystawy pt. „Porozumienie Katowickie i działalność MKZ Katowice”.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie „Porozumienie Katowickie 1980” Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach.

Partnerami wydarzenia były m.in. Fundacja Totalizatora Sportowego i Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu.

Zobacz więcej: galeria z uroczystości >